Levon Shant ''Princess of the Fallen Fortress'' Part 2nd Produced 1991, Yerevan

09/15/2019 | Arts and Culture

Նկարահանված է 1991թ-ին. Գլխավոր դերերում. Իշխանուհի Աննա - Կարինե Քոչարյան Իշխան Վասիլ - Արտաշես Ալեքսանյան Սաբեթ - Վերջալույս Միրիջանյան Սեպուհ - Արթուր Կարապետյան Ատոմ - Տիգրան Ներսեսյան Շահին - Մայիս Կարագյոզյան

Featured Videos